Manažment dažďovej vody si vyžaduje vytvorenie systémov, ktoré sa dajú použiť vo všetkých rôznych podmienkach okolitého prostredia. Okrem toho, klimatické zmeny si nevyhnutne vyžadujú výrobu pevnejších a odolnejších predmetov, keďže sú vystavené vysokej intenzite atmosférických javov.

To je dôvod, prečo Polieco Group vyrába široký sortiment zemných disperzných produktov na vsakovanie dažďovej vody, ktoré sú vhodné pre každú špecifickú potrebu a podmienky prostredia.

Napríklad sortiment DRENOPAL reprezentujú perforované rúry vyrábané v rôznych triedach tuhosti, ktoré sú vďaka svojim špecifickým vlastnostiam vhodné na zber a rozptyl dažďovej vody, ako aj zachytávanie priesakových vôd. GEODRENOPAL je na druhej strane drenážna rúra s netkanou geotextíliou, ktorá je schopná zabrániť vniknutiu zeminy do rúry.

Na rozšírenie svojho sortimentu odvodňovacích systémov v občianskych, športových a poľnohospodárskych zariadeniach vytvorilo Polieco rad Polidren, konkrétne perforované korugované rúry z polyetylénu s vysokou hustotou, dodávané v kotúčoch. Korugovaná drenážna rúra navrhnutá spoločnosťou zaručuje vysoký výkon a trvalú odolnosť voči vonkajším vplyvom.

Vždy existujú produkty ako GeoPolidren, systém z návinov korugovaných a perforovaných rúr, potiahnutých netkanou geotextíliou, aby sa zabránilo vniknutiu častíc.

A nakoniec, na vsakovanie dažďovej vody do zeme dodáva Polieco aj svoje adsorpčné šachty, vyrábané v rôznych priemeroch v závislosti od požiadaviek a ktoré môžu byť spojené s rôznym príslušenstvom. Ale nerobíme len šachty. Drenosewer je v skutočnosti odpadová rúra vyrobená spoločnosťou Polieco, ktorá je prevzatá z korugovaných polyetylénových káblových chráničiek v tyčiach.

Aby bolo možné dodať kompletný systém, ktorý dokáže efektívne zvládnuť všetky fázy manažmentu dažďovej vody, spoločnosť Polieco sa rozhodla uviesť na trh Rausikko: ide o inovatívny systém pozostávajúci z modulárnych buniek, izolovaných netkanou geotextíliou, pomocou ktorých je možné vytvoriť zber dažďovej vody, skladovacie a vsakovacie nádrže. Systém poslednej generácie sa ľahko inštaluje, je všestranný a trvácny, rovnako ako ho možno kontrolovať a udržiavať neustále čistý.

Objavte všetky systémy odvodňovania a rozptylu dažďovej vody vyrábané spoločnosťou Polieco a pozrite si technické listy, špecifikácie a informačné brožúry.