DRENOSEWER

DRENOSEWER

Drenosewer je vlnitá rúra vyrobená z polyetylénu vysokej hustoty drážkovaného v tyčinkách. Používa sa na zber dažďovej vody zo zeme.

pevnosť v tlaku väčšiu ako 450 N s deformáciou vonkajšieho priemeru 5 % (vnútorná špecifikácia extrapolovaná podľa IEC EN 61386-24).

Možné sú dva typy drážok: 220° (drážky len v hornej časti obvodu) alebo 360° (drážky na celom obvode).

Šírka drážok sa rovná 2 mm, aby sa zabránilo vniknutiu častíc, ktoré by mohli viesť k prekážkam, a tým k neúčinnosti drenážnej funkcie.