POLIDREN

POLIDREN

Polidren je vlnitá polyetylénová rúra s vysokou hustotou popraskaná a dodávaná vo zvitkoch. Používa sa na zber dažďovej vody zo zeme.

Má pevnosť v tlaku väčšiu ako 300 N s deformáciou vonkajšieho priemeru 5 % (vnútorná špecifikácia extrapolovaná podľa IEC EN 61386-24).

Drážky sú usporiadané po celom obvode (360°), každých 120° pre priemery ND 63 – 110 – 125 – 160 mm a každých 60° pre priemery ND 90 – 200 mm.

Šírka drážok sa rovná 2 mm, aby sa zabránilo vniknutiu častíc, ktoré by mohli viesť k prekážkam, a tým k neúčinnosti drenážnej funkcie.