DRENOPAL

DRENOPAL

DRENOPAL je perforovaná rúra používaná na zber podzemnej dažďovej vody, zachytávanie priesakových vôd alebo rozptyľovanie dažďovej vody do zeme.

Vyrába sa v troch rôznych triedach tuhosti (SN 4, SN 8 a SN 16 kN/m2) z rúry ECOPAL, korugovanej rúry vyrobenej z polyetylénu vysokej hustoty alebo polypropylénu s vysokým modulom pružnosti.

Perforovaná rúra DRENOPAL má povrch zvonku zvlnený a zvnútra hladký. Štrbiny umožňujú zachytávať podzemnú vodu a odvádzať ju na konečné miesto určenia. Ak existujú drenážne priekopy, potrubie sa môže použiť na zadržanie a rozptýlenie dažďovej vody do zeme.

Rúrka je podľa potreby drážkovaná pomocou špeciálneho nástroja do uhla 220° (čiastočné drážkovanie) alebo 360° (plnoobvodové drážkovanie). Šírka a dĺžka štrbiny sa líši v závislosti od priemeru rúry a typu drážkovania. Iné typy drážkovania je možné dohodnúť podľa požiadaviek zákazníka.