RAUSIKKO

RAUSIKKO

RAUSIKKO

Rausikko je kompletný systém na zhromažďovanie a rozptyľovanie dažďovej vody v zemi.

Systém pozostáva z modulárnych polypropylénových článkov, ktoré sa dajú použiť aj v ťažkej premávke a na viacerých úrovniach, a to aj vo veľkých hĺbkach. Charakteristickým prvkom systému Rausikko je kanál umiestnený v strede článkov, ktorý umožňuje kontrolu a čistenie. Celý systém Rausikko musí byť zabalený do geotextílií, aby sa zabránilo tomu, že okolitá pôda zablokuje disperzné kanály.

Systém Rausikko sa skladá nielen z článkov, ale aj zo série príslušenstva, špeciálnych dielov a vrtov vyrábaných skupinou Polieco, ktoré vám umožňujú vytvoriť kompletný a spoľahlivý systém.