Etika

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A.  uznesením predstavenstva z 21.11.2019 prijala svoj vlastný model organizácie, riadenia a kontroly v súlade s legislatívnym dekrétom 231/2001 a etickým kódexom.

Príjemcami Modelu, a preto sa od nich vyžaduje dodržiavanie požiadaviek v ňom obsiahnutých, sú tak subjekty v rámci Spoločnosti (na najvyššej pozícii a pod vedením a dohľadom iných), ako aj externé subjekty, ako sú spolupracovníci, konzultanti a všetci tí, ktorí vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť v mene a v záujme Spoločnosti, ako aj dodávatelia a partneri, ktorí pôsobia významným a/alebo nepretržitým spôsobom v citlivých oblastiach činnosti v mene a/alebo v záujme Spoločnosti.