VSAKOVACIE ŠACHTY

VSAKOVACIE ŠACHTY

VSAKOVACIE ŠACHTY

Vsakovacie šachty sú šachty vyrobené z Drenopal popraskanej vlnitej rúry. Drážky predpokladané na celom obvode stúpania slúžia na rozptýlenie dažďovej vody v zemi. Priemery bežne používané v tejto aplikácii sú ND/OD 1000 (vnútorný priemer sa rovná 855 mm) a ND/OD 1200 (vnútorný priemer sa rovná 1024 mm).

K dispozícii je aj množstvo príslušenstva, ako napríklad kužeľový reduktor prevodovky, uzatváracia doska v spodnej časti šachty a spojky.