Η Polieco κατασκευάζει φρεάτια πολυαιθυλενίου και φρεάτια Τ, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κυματοειδής σωλήνες ECOPAL ή άλλους πλαστικούς σωλήνες, όπως PVC και HDPE. Τα φρεάτια έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν τα δίκτυα διανομής αποχέτευσης, να διευκολύνουν τους ελέγχους και τον καθαρισμό τους.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φρεάτια από τσιμέντο, τα φρεάτια πολυαιθυλενίου που κατασκευάζει η Polieco προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όσον αφορά την ταχύτητα και την ευελιξία κατά την εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς καθώς είναι ελαφρύ.

Τα φρεάτια πολυαιθυλενίου Polieco μπορούν να δημιουργηθούν και οποιαδήποτε προδιαγραφή, ακόμη και με τις διαφορετικές συνθήκες τοποθέτησης. Διατίθενται έξι τύποι φρεατίων χυτής βάσης ανάλογα με τη γεωμετρία της βάσης, τη διάμετρο των σωλήνων εισαγωγής και εξαγωγής και τη διάμετρο ανύψωσης.

Περιλαμβάνονται στη σειρά φρεατίων αποχέτευσης για τη διαχείριση λυμάτων και λευκών υδάτων, τα φρεάτια σκέδασης ενέργειας είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε υπόγειους σωλήνες χωρίς πίεση, ενώ μπορούν να τοποθετηθούν εκεί όπου το έδαφος έχει απότομη κλήση.

Ξεκινώντας από τους κυματοειδείς σωλήνες, όπως οι σωλήνες ECOPAL 2.0 ή οι λείοι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι κατάλληλα κομμένοι και συγκολλημένοι μεταξύ τους, η Polieco παρέχει μια σειρά από φρεάτια που δημιουργούνται από σωλήνες και ευρύχωρες υπόγειες δεξαμενές, σχεδιασμένες να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού στο έδαφος.

Τέλος, κατασκευάζουμε ρείθρα με σιφόνι για υπόγειες αποχετεύσεις: η παγίδα είναι σχεδιασμένη για την εκροή του συλλεγόμενου νερού, για την αποφυγή προβλημάτων σχετικά με το στάσιμο του νερού στο εσωτερικό του φρεατίου.

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά φρεατίων, δεξαμενών και ρείθρα με σιφόνι που κατασκευάζει η Polieco: κατεβάστε τα τεχνικά φυλλάδια, τα ενημερωτικά φυλλάδια και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά όλων των ειδών.