ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΡΕΙΘΡΑ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΡΕΙΘΡΑ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΡΕΙΘΡΑ)

Οι σιφωνοποιημένες αποχετεύσεις (ρείθρα) πολυαιθυλενίου λαμβάνονται με τη διαδικασία περιστροφικής μορφοποίησης (rotomoulding). Υπάρχουν 2 μοντέλα με ορθογώνιο τμήμα διαφορετικής χωρητικότητας αποθήκευσης και είναι προετοιμασμένα για την εξερχόμενη σύζευξη σωλήνων δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο ή PVC. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν αποχετεύσεις (ρείθρα) με αντιφλογιστικό χαρακτηριστικό: στην περίπτωση αυτή παράγονται με αυτοσβενόμενο υλικό με βαθμό ευφλεκτότητας V2 σύμφωνα με το πρότυπο UL94.