ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΡΕΙΘΡΑ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΡΕΙΘΡΑ)

Η Polieco κατασκευάζει τα ρείθρα με σιφόνι για υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης.

Τα ρείθρα με σιφόνι πολυαιθυλενίου που κατασκευάζονται από την Polieco είναι ιδανικά για τη διαχείριση και την επεξεργασία των όμβριων υδάτων. Το μικρό βάρος του προϊόντος καθιστά εύκολη την εγκατάσταση εξασφαλίζοντας υψηλή στεγανότητα.

Το σιφόνι του επιτρέπει να εξαντλεί το νερό της αποχέτευσης χωρίς να απελευθερώνει δυσάρεστες οσμές ή αναθυμιάσεις, προστατεύοντας την είσοδο με αποφρακτικό υλικό.

τα ρείθρα με σιφόνι πολυαιθυλενίου κατασκευάζεται μέσω την διαδικασία rotomolidng. Διατίθενται σε δύο μοντέλα με ορθογώνιο τμήμα με διαφορετική χωρητικότητα αποθήκευσης και έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με την σωλήνες κυματοειδής ή PVC.

τα ρείθρα με σιφόνι μπορεί επίσης να είναι πυρίμαχο: σε αυτήν την περίπτωση, κατασκευάζονται με υλικό απο επιβραδυντικό φλόγας με βαθμολογία ευφλεκτότητας V2 σύμφωνα με το πρότυπο UL94.

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο και λάβετε όλες τις πληροφορίες για τη ρείθρα με σιφόνι Polieco siphon gully pot.