ΦΡΕΑΤΙΑ ΧΥΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΧΥΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Τα φρεάτια χυτής βάσης αποτελούνται από μια κυκλική βάση PEMD, η οποία λαμβάνεται με διαδικασία περιστροφικής μορφοποίησης (rotomoulding). Τα φρεάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους σωλήνες δομημένου τοιχώματος Ecopal ή άλλους πλαστικούς σωλήνες (PVC, PEAD). Διατίθενται πέντε τύποι βάσεων, ανάλογα με τη γεωμετρία της βάσης, τη διάμετρο των σωλήνων εισόδου και εξόδου και τη διάμετρο της ανόδου.

Οι βάσεις έχουν μια κωνική διάταξη κορμού στο πάνω μέρος ή ένα γυαλί ικανό να δεχθεί ένα στοιχείο επέκτασης που αποτελείται από έναν σωλήνα δομημένου τοιχώματος Ecopal. Η σύνδεση μεταξύ της βάσης και του ανελκυστήρα μπορεί να γίνει μέσω παρεμβύσματος ή μέσω συγκόλλησης.

Το άκρο των φρεατίων με αγωγούς διακίνησης ND/OD 800 – 1000 – 1200 μπορεί να κατασκευαστεί με ένα κωνικό στοιχείο αναγωγής σε PEMD, που λαμβάνεται με περιστροφική μορφοποίηση και εμφυτεύεται στο στοιχείο επέκτασης, προσαρμοσμένο για να μειώνει το φρεάτιο έως τη διάμετρο 600 mm για το φρεάτιο. Είναι επίσης δυνατό να συγκολληθεί στο εσωτερικό τοίχωμα των αγωγών διακίνησης ND/OD 1000-1200 μια σκάλα που αποτελείται από ορθοστάτες πολυαιθυλενίου και χαλύβδινα σκαλοπάτια επικαλυμμένα με πολυαιθυλένιο.