ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Τ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Τ

Τα φρεάτια με σύνδεση ταυ, που λαμβάνονται με τη διαδικασία περιστροφικής χύτευσης, έχουν τρεις συνδέσμους τύπου «ποτήρι» για την είσοδο και την έξοδο των σωλήνων δομημένου τοιχώματος και για την άνοδο, που αποτελούνται πάντα από σωλήνες δομημένου τοιχώματος. Η λύση αυτή υιοθετείται συνήθως στην Ιταλία σε έργα οδοποιίας και αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή φρεατίων σύνδεσης για σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο.

Τα φρεάτια με ταυ παρουσιάζουν έναν σύνδεσμο τύπου «ποτήρι» στην κορυφή, ικανό να δεχθεί ένα στοιχείο επέκτασης που αποτελείται από έναν σωλήνα δομημένου τοιχώματος Ecopal της ίδιας διαμέτρου. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της ανύψωσης σε 600 mm για το φρεάτιο ή παροχής σωλήνων με διαφορετικές διαμέτρους μέσα και έξω.

Το άκρο των φρεατίων με αγωγούς διακίνησης ND/OD 800 – 1000 – 1200 μπορεί να κατασκευαστεί με ένα κωνικό στοιχείο αναγωγής σε PEMD, που λαμβάνεται με περιστροφική μορφοποίηση και εμφυτεύεται στο στοιχείο επέκτασης, προσαρμοσμένο για να μειώνει το φρεάτιο έως τη διάμετρο 600 mm για το φρεάτιο. Είναι επίσης δυνατό να συγκολληθεί στο εσωτερικό τοίχωμα των αγωγών διακίνησης ND/OD 1000 – 1200 μια σκάλα που αποτελείται από ορθοστάτες πολυαιθυλενίου και χαλύβδινα σκαλοπάτια επικαλυμμένα με πολυαιθυλένιο.