ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ

Οι σωληνώσεις αποτελούνται από σωλήνες δομημένου τοιχώματος Ecopal ή λείους σωλήνες πολυαιθυλενίου κατάλληλα κομμένους και συγκολλημένους μεταξύ τους. Τα φρεάτια μπορούν να κατασκευαστούν με πυθμένα υδρορροής, εάν ο σωλήνας είναι διαμέσου ή με επίπεδο πυθμένα. Στην πρώτη περίπτωση, η εισαγωγή πτερυγίων στο εσωτερικό του φρεατίου παρέχεται επίσης με πλάκες πολυαιθυλενίου με κλίση 8° σε σχέση με το οριζόντιο. Ο πυθμένας του φρεατίου αποτελείται από πλάκα πολυαιθυλενίου επαρκούς πάχους, συγκολλημένη στο εσωτερικό τοίχωμα του φρεατίου.

Στην περίπτωση των επί παραγγελία φρεατίων δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διάμετρο των σωλήνων εισόδου/εξόδου και υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής φρεατίων οποιουδήποτε τύπου σύμφωνα με το σχεδιασμό του μελετητή (για παράδειγμα γωνιακά φρεάτια, φρεάτια άλματος, φρεάτια πολλαπλών εισόδων).

Το άκρο των φρεατίων με αγωγούς διακίνησης ND/OD 800 – 1000 – 1200 μπορεί να κατασκευαστεί με ένα κωνικό στοιχείο αναγωγής σε PEMD, που λαμβάνεται με περιστροφική μορφοποίηση και εμφυτεύεται στο στοιχείο επέκτασης, προσαρμοσμένο για να μειώνει το φρεάτιο έως τη διάμετρο 600 mm για το φρεάτιο. Είναι επίσης δυνατό να συγκολληθεί στο εσωτερικό τοίχωμα των αγωγών διακίνησης ND/OD 1000 – 1200 μια σκάλα που αποτελείται από ορθοστάτες πολυαιθυλενίου και χαλύβδινα σκαλοπάτια επικαλυμμένα με πολυαιθυλένιο.