Drenopal   ND/OD 1200 perforované rúry a tee šachty

Účelom práce bolo rozptýliť dažďovú vodu novej urbanizácie do zeme.

V tomto prípade nebolo možné použiť dva vodné toky prítomné na mieste ako miesto dodávky dažďovej vody vznikajúcej v novom susedstve.

Medzi možnými riešeniami padol výber na odvodňovaciu šachtu z niekoľkých dôvodov, ktoré možno pripísať nižšiemu využívaniu pôdy, väčšej jednoduchosti realizácie a nižším nákladom. V projekte boli naplánované tri rôzne odvodňovacie zákopy, vyrobené vlnitými perforovanými rúrami z polyetylénu vysokej hustoty Drenopal ND/OD 1200 SN 8; každá rúra s dĺžkou 6 m má medzi jednou vlnitosťou a druhou 6 drážok šírky 1 cm a dĺžky 12 cm po celom obvode rúry.

Priemer bol vybraný pre značnú skladovaciu kapacitu (tri výkopy s dĺžkou 20, 76 a 40 m majú celkovú akumulačnú kapacitu 112 m3) a pre možnosť kontroly v prípade akéhokoľvek odvzdušnenia a umytia.

Vkladanie predpokladalo výkopovú šírku 3,20 m, umiestnenie geokompozitu (na zabezpečenie izolácie štrku tvoriaceho odvodňovací výkop) a naplnenie štrkom granulometrie 15/35 mm, ktoré vzhľadom na veľkosť častíc dokáže uľahčiť rýchlu difúziu vody vo vnútri konštrukcie a zároveň zabrániť prieniku štrku do drážok rúry.

  • Date