Σωλήνες δομημένου τοιχώματοςECOPAL   ND/OD 1200 και φρεάτια με ταυ

Σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός προσωρινού όγκου συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων σε αστικοποιημένες περιοχές και χώρους στάθμευσης.

Τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται και συλλέγονται σε δύο δεξαμενές που επικοινωνούν, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από 11 ράβδους 6 μέτρων σωλήνα ECOPAL ND/OD 1200 SN 8.

Ο συνολικός όγκος που μπορεί να συγκεντρωθεί από ολόκληρο το σύστημα είναι πάνω από 108 m3.

Οι άκρες των δύο δεξαμενών σφραγίζονται με ενισχυμένες πλάκες από πολυαιθυλένιο των 20 mm συγκολλημένες στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα.

Η πρόσβαση για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος γίνεται μέσω ενός ταυ ND/OD 1200, κατασκευασμένου με τη διαδικασία της περιστροφικής χύτευσης.

Στο άκρο κάθε δεξαμενής υπάρχει στο κάτω μέρος μια διακλάδωση που δρα ως ρυθμιστής ροής, έτσι ώστε να επιτρέπεται η σταθερή και περιορισμένη εισροή στο αποχετευτικό σύστημα, μετά την ολοκλήρωση του καιρικού φαινομένου.

Στο πάνω μέρος υπάρχει αντίθετα μια δεύτερη έξοδος (διάταξη υπερπλήρωσης) που ενεργοποιείται σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και εκκενώνει το νερό που υπερχειλίζει σε ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων.

Η σύνδεση μεταξύ των ράβδων πραγματοποιήθηκε μέσω στοιχείου στεγανοποίησης, από τη στιγμή που το σύστημα, δεδομένης της ύπαρξης διάταξης υπερπλήρωσης, δεν μπορεί να τεθεί υπό πίεση, παρά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.

Χάρη στην αρθρωτή δομή του συστήματος ECOPAL, υπάρχει δυνατότητα κατασκευής όγκων συγκέντρωσης οποιουδήποτε μεγέθους αυξάνοντας τον αριθμό των ράβδων ή την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.

Date