VSTREKOLISOVANÉ TEE

VSTREKOLISOVANÉ TEE

Trojkové šachty, získané rotačným tvarovaním, majú tri hrdlá na vstup a výstup vlnitých rúr a na nadstavec, vždy pozostávajúce z vlnitých rúr.

Toto riešenie sa zvyčajne prijíma v Taliansku v cestných a diaľničných prácach na výstavbu spojovacích šácht pre vlnité polyetylénové rúry.

Trojky majú v hornej časti hrdlo schopné prijať predlžovací prvok pozostávajúci z Ecopal vlnitej rúry s rovnakým priemerom; v každom prípade existuje možnosť znížiť nadstavec na 600 mm pre šachtu alebo poskytnúť rúry s rôznymi priemermi dovnútra a von.

Koncová časť šácht s nadstavcami ND/OD 800 – 1000 – 1200 môže byť vyrobená kužeľovitým redukčným prvkom v PEMD, získaným rotačným tvarovaním a vrúbľovaním na predlžovací prvok, prispôsobeným kužeľovitosti šachty do priemeru 600 mm pre vstupný otvor.

Na vnútornej stene nadstavcov ND/OD 1000 – 1200 je možné zvárať aj rebrík pozostávajúci z polyetylénových stĺpov a oceľových schodíkov potiahnutých polyetylénom.