ŠACHTY VYROBENÉ Z RÚR

ŠACHTY VYROBENÉ Z RÚR

ŠachtY vyrobené z rúr pozostávajú z ECOPAL vlnitých rúr alebo polyetylénových hladkých rúr vhodne rezaných a zváraných dohromady. Šachty môžu byť zhotovené s odkvapovým dnom, ak je rúra cez alebo s plochým dnom inak; v prvom prípade je vloženie lopatiek do šachty zabezpečené aj pozostávajúce z polyetylénových dosiek naklonených 8° vzhľadom na horizontálu. Spodná časť šachty pozostáva z polyetylénovej dosky primeranej hrúbky, zváranej na vnútornej stene šachty.

V prípade šácht na mieru neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa priemeru vstupných/výstupných rúr a existuje možnosť výstavby vrtov akéhokoľvek typu podľa návrhu projektanta (napr. uhlové vrty, skokové vrty, viacvstupné vrty).

Koncová časť šácht s nadstavcami ND/OD 800 – 1000 – 1200 môže byť vyrobená kužeľovitým redukčným prvkom v PEMD, získaným rotačným tvarovaním a vrúbľovaním na predlžovací prvok, prispôsobeným kužeľovitosti šachty do priemeru 600 mm pre vstupný otvor. Na vnútornej stene nadstavcov ND/OD 1000 – 1200 je možné zvárať aj rebrík pozostávajúci z polyetylénových stĺpov a oceľových schodíkov potiahnutých polyetylénom.