ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΦΡΕΆΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΉΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι φρεάτια προερχόμενα από διάτρητο σωλήνα δομημένου τοιχώματος Drenopal. Οι προβλεπόμενες εγκοπές σε όλη την περίμετρο του τμήματος ανύψωσης χρησιμεύουν για τη διασπορά του μετεωρικού νερού στο έδαφος. Οι διάμετροι που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτή την εφαρμογή είναι ND/OD 1000 (εσωτερική διάμετρος 855 mm) και ND/OD 1200 (εσωτερική διάμετρος 1024 mm).

Διατίθεται επίσης μια σειρά εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα ο κωνικός μειωτήρας, η πλάκα σφράγισης στον πυθμένα του φρεατίου και οι μούφες σύνδεσης.