ŠACHTY S ODLIEVANÝM DNOM

ŠACHTY S ODLIEVANÝM DNOM

Šachty s odlievaným dnom pozostávajú z kruhového profilu PEMD odlievaného dna, získaného rotačným tvarovaním. Šachty možno použiť v kombinácii s našimi ECOPAL vlnitými rúrami alebo inými plastovými rúrami (PVC, PEAD). K dispozícii je päť typov dien v závislosti od geometrie dna, priemeru vstupného a výstupného potrubia a priemeru nadstavca.

Dná majú v hornej časti kužeľovitú štruktúru alebo hrdlo schopné prijať predlžovací prvok pozostávajúci z ECOPAL vlnitej rúry. Spojenie medzi dnom a nadstavcom môže byť vykonané tesnením alebo zvarom.

Koncová časť šácht s nadstavcami ND/OD 800 – 1000 – 1200 môže byť vyrobená kužeľovitým redukčným prvkom v PEMD, získaným rotačným tvarovaním a vrúbľovaním na predlžovací prvok, prispôsobeným kužeľovitosti šachty do priemeru 600 mm pre vstupný otvor. Na vnútornej stene nadstavcov ND/OD 1000-1200 je tiež možné zvárať rebrík pozostávajúci z polyetylénových stĺpov a oceľových schodíkov potiahnutých polyetylénom.