KIO KONKÁVNA MRIEŽKA

KIO KONKÁVNA MRIEŽKA

Mriežka KIO sa vyrába výlučne v rozmeroch 500×500 (čistá vôľa 400×400) a v triede C250. Tvar mriežky je konkávny, aby bolo možné optimálne zachytávať povrchovú vodu.

Rovnako ako všetky ostatné KIO, mriežka je vyrobená z kompozitného materiálu Kinext™, je prispôsobiteľná a má protišmykový povrch.

Praskliny so šírkou 32 mm boli navrhnuté tak, aby prierez odtoku vody nebol menší ako 30% prierezu definovaného vnútorným osvetlením vrtu, ako je špecifikované v norme EN 124-1.