ΚΟΙΛΗ ΣΧΑΡΑ KIO

ΚΟΊΛΗ ΣΧΆΡΑ KIO

Η σχάρα KIO κατασκευάζεται αποκλειστικά σε διάσταση 500×500 (καθαρό άνοιγμα 400×400) και στην κατηγορία C250. Το σχήμα της σχάρας είναι κοίλο ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη συλλογή των επιφανειακών υδάτων.

Όπως όλα τα άλλα προϊόντα KIO, η σχάρα κατασκευάζεται από σύνθετο υλικό Kinext™, επιδέχεται εξατομίκευση και διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια.

Οι εγκοπές πλάτους 32 mm έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το τμήμα αποστράγγισης του νερού να μην είναι μικρότερο από το 30% του τμήματος που ορίζεται από το εσωτερικό άνοιγμα του φρεατίου, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 124-1.