ΚΟΙΛΗ ΣΧΑΡΑ KIO

ΚΟΙΛΗ ΣΧΑΡΑ KIO

Εντός της σειράς KIO, η Polieco κατασκευάζει μια ειδική κατηγορία φρεατίων ιδανική για την αποστράγγιση των όμβριων και επιφανειακών υδάτων.

Η κοίλη σχάρα KIO παράγεται αποκλειστικά σε διαστάσεις 500×500 (διαφανές άνοιγμα 400×400) και στην κατηγορία C250. Το πλαίσιο είναι τετράγωνο και είναι εφοδιασμένο με πτερύγια για σωστή αγκύρωση κατά την εγκατάσταση. Η Polieco παρέχει ένα προαιρετικό σύστημα σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με την σχάρα KIO.

Το σχήμα της σχάρας είναι κοίλο για να επιτρέπει τη βέλτιστη συλλογή των επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, η σχάρα KIO έχει αντιολισθητική επιφάνεια, ώστε να μην εμποδίζει την διέλευση πεζών.

Όπως όλα τα άλλα είδη KIO, η σχάρα είναι κατασκευασμένη από το καινοτόμο σύνθετο υλικό Kinext με ποικίλα πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οι σχισμές με πλάτος 32 mm έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το τμήμα εκροής νερού να μην είναι μικρότερο από το 30% του τμήματος που ορίζεται από το εσωτερικό καθαρό άνοιγμα, όπως ορίζεται στο στο πρότυπο EN 124-1.

Η σχάρα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με το όνομα του πελάτη ή της υπηρεσίας.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο, το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και προδιαγραφών, το πιστοποιητικό προϊόντος και τα σχέδια BIM για να ανακαλύψετε όλα τα χαρακτηριστικά του κοίλου πλέγματος φρεατίων.