DRENOSEWER

DRENOSEWER

Ο Drenosewer είναι ένας διάτρητος σωλήνας δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας σε ράβδους. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή του μετεωρικού νερού που υπάρχει στο έδαφος.

Χαρακτηρίζεται από αντοχή σύνθλιψης άνω των 450 N με παραμόρφωση της εξωτερικής διαμέτρου 5% (εσωτερική προδιαγραφή προτύπου CEI EN 61386-24).

Υπάρχουν δύο τύποι διάτρησης: σε 220° (εγκοπές μόνο στο πάνω μέρος της περιμέτρου) ή σε 360° (εγκοπές σε όλη την περίμετρο).

Οι εγκοπές έχουν πλάτος 2 mm έτσι ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σωματιδίων στο σωλήνα που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη, καθιστώντας έτσι αναποτελεσματική τη λειτουργία αποστράγγισης.