VTOKOVÉ VPUSTE

VTOKOVÉ VPUSTE

Polyetylénové vtokové vpuste sa získavajú rotačným tvarovaním. Existujú 2 modely s obdĺžnikovým prierezom s rôznou skladovacou kapacitou a sú pripravené na odchádzajúce spojenie vlnitých polyetylénových alebo PVC rúr. Je možné mať vtokové vpuste aj s protiplameňovou charakteristikou: v tomto prípade sa vyrábajú zo samozhášacieho materiálu so stupňom horľavosti V2 podľa normy UL94.