ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ POLIECO

Ο πρώτος χώρος ακρόασης για έναν αριθμό υπαλλήλων μας ξεκίνησε τον Νοέμβριο.

Η Industrie Polieco – M.P.B. διαθέτει ένα ειδικό σύμβουλο ψυχικής υγείας με σκοπό να βοηθήσει όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα με προσωπικά ή επαγγελματικά άγχη και προβλήματα.

Οι καταστάσεις επαγγελματικού στρες μπορούν να επηρεάσουν και την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων μας. Στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να εξισορροπήσουν τις δύο αυτές ιδιότητες ώστε να ανταπεξέρχονται καλύτερα εντός και εκτός της εταιρείας.

Τρεις προσωπικές συναντήσεις, μία φορά την εβδομάδα, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, με τη βεβαιότητα ότι η συζήτηση καλύπτεται από επαγγελματικό απόρρητο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εφόσον αποδειχθεί ικανοποιητική, θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους με δωρεάν σημείο ακρόασης.

  • Date

Catalogo KIO New

prodotti Polieco
Nuovo Catalogo KIO Polieco