Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13476-3, οι κυματοειδείς σωλήνες για αποχετευτικά δίκτυα που παράγονται από την Polieco έχουν προφίλ που εμπίπτει στον τύπο Β, δηλαδή «σωλήνα με λεία εσωτερική επιφάνεια και συμπαγή ή κοίλη σπειροειδή ή δακτυλιοειδή πλευρά».

Η παραγωγή των κυματοειδών σωλήνων της Polieco προέρχεται από τη μελέτη ενός ειδικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στη Γερμανία για δομημένα τοιχώματα. Αυτή η τεχνολογία απαιτούσε το προφίλ του σωλήνα να έχει ημικυκλική κορυφή, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τη βελτιστοποίηση της αντοχής φορτίου.

Το κυματοειδές σχήμα του άνω μέρους της πλευράς, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των διαμέτρων από DN/OD 250 mm, δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της ακαμψίας του δακτυλίου από SN 4 σε SN 8 kN/m2 ενεργώντας στο πάχος των πλευρών. Για διαμέτρους μικρότερες από DN /OD 250 mm, τα χαρακτηριστικά του τμήματος είναι ελαφρώς διαφορετικά καθώς η απόσταση της πλευράς είναι πολύ μικρή για μια τόσο περίπλοκη δομή και το πάχος τοιχώματος δεν μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ.

Το πρότυπο αναφοράς είναι σιωπηλό στα χρώματα των κυματοειδών σωλήνων, αλλά επιλέχθηκαν ειδικά χρώματα για τους δύο τύπους σωλήνων που κατασκευάζει η Polieco.

Ο σωλήνας ECOPAL είναι μαύρος εξωτερικά για καλύτερη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και γκρι στο εσωτερικό.

Το ECOPAL 2.0 είναι ένας σωλήνας διπλού τοιχώματος συνεξώθησης, λείος στο εσωτερικό σε λευκό χρώμα για να διευκολύνει την επιθεώρηση  με βίντεο στον σωλήνα και κυματοειδής εξωτερικά με μπλε χρώμα και μία λευκή, διαμήκη γραμμή, για τη διευκόλυνση της ευθυγράμμισης των σωλήνων.

 

Σωλήνας ECOPAL σωλήνας                            Σωλήνας ECOPAL 2.0 σωλήνας