ECOPAL 2.0 ND/ID 500 korugovaná rúra s prírubovým spojom

Účelom práce bolo pokračovať v rekonštrukcii časti kanalizácie nachádzajúcej sa vnútri podzemného tunela pod námestím Piazza Emanuele Filiberta v historickom centre mesta Pavia v Taliansku. Asi 200 metrov starého potrubia zo sklolaminátu skolabovalo vnútri kovového potrubia upevneného kovovými držiakmi. Kolaps bol spôsobený pôsobením domových odpadových a dažďových vôd z uličných vpustí námestia: Nadmerná hmotnosť dvojitého potrubia (oceľové + sklolaminát) v spojení s hmotnosťou prípojok z vpustí a vysokým vekom potrubí viedol ku kolapsu a úniku odpadových vôd do zeme.

Pri rekonštrukcii bolo treba splniť niekoľko rôznych podmienok:

  • Plánované rúrové vedenie muselo mať nízku hmotnosť, pretože kanál musel byť umiestnený nad pôvodnými oporami a manipulovať a inštalovať sa malo manuálne alebo s minimálnymi mechanizmami v dôsledku úzkych priestorov vo vnútri tunela. Obzvlášť umiestnenie časti tunela (v zelenej ploche ďaleko od verejných komunikácií) tiež vyžadovalo možnosť ručnej manipulácie na mieste montáže po dodaní zo skladu.
  • Rúrové vedenie malo mať veľký počet špeciálnych tvaroviek a možnosť výroby tvaroviek, ako oblúkov so špecifickým uhlom kopírujúcim trasu tunela odkláňajúceho sa od priameho smeru.
  • Rúrové vedenie muselo mať vodotesné spoje na premenlivých ťažko vopred definovateľných miestach
  • Museli sa použiť rôzne systémy spájania potrubia: konkrétny tvar a typ inštalácie neumožnil použitie štandardných spojovacích systémov gravitačných kanalizačných potrubí s hrdlovým spojom alebo spojkou.

Medzi všetkými dostupnými riešeniami, voľba padla na druhú generáciu ECOPAL 2.0 korugovaného polyetylénového potrubia triedy SN8. Dodali sme 49 kusov 3-metrových potrubí DN/ID 500 (OD 580 mm) s prírubami na koncoch. V našich špeciálnych dielňach sme privarili 20 mm hrubé polyetylénové príruby na konce rúr. Každá rúra mala orientačnú hmotnosť 50 kg (vrátane príruby) – hmotnosť, ktorá umožnila ručnú manipuláciu a inštaláciu celého systému na tomto úzkom mieste. Vyrobili sme tiež oblúky s konkrétnymi uhlami, aby sme presne kopírovali trasu tunela a špeciálne kusy na pripojenie k kanalizačnej sieti po prúde i proti prúdu počas úprav.

V porovnaní s časom demolácie už existujúcich rúr a inštalácie podpier bolo uloženie korugovaných rúr ECOPAL 2.0 relatívne rýchle aj vďaka spôsobu pripojenia s použitím EPDM prírub, skrutiek a tesnení.

Súčasne  bolo vykonané prepojenie medzi námestím a vyššie uvedeným tunelom. Do hlavnej trasy boli jednoduchým vrtákom vŕtané otvory a vsadené PVC potrubia DN/OD160, do špeciálnych hrdiel nasunutých do tesnení vložených v otvoroch rúr.

Date