Σωλήνες ECOPAL 2.0 ND/ID 500 με φλάντζα

Σκοπός αυτού του έργου ήταν η ανακατασκευή ενός τμήματος της αποχέτευσης που βρίσκεται στο υπόγειο τούνελ κάτω από την Πλατεία Emanuele Filiberto στο ιστορικό κέντρο της Παβία. Σχεδόν 200 μέτρα ενός παλιού σωλήνα από υαλοβάμβακα κατέρρευσε μέσα σε έναν σιδερένιο σωλήνα. Η κατάρρευση προκλήθηκε από τα λύματα των κατοικιών γύρω από την πλατεία και από τα όμβρια ύδατα από τις σχάρες των δρόμων. Το μεγάλο βάρος της διπλής σωλήνωσης (σίδερο + υαλοβάμβακας) σε συνδυασμό με το βάρος των ενώσεων καθώς και η ηλικία του συστήματος, οδήγησαν σε διαρροή της αποχέτευσης.

Υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες που έπρεπε να ληφθούν υπόψιν:

  • Η νέα σωλήνωση έπρεπε να έχει χαμηλό βάρος καθώς το κανάλι έπρεπε να τοποθετηθεί πάνω στα στηρίγματα και η εγκατάστασή του να γίνει χειροκίνητα ή με μικρά μηχανήματα εξαιτίας της στενότητας του τούνελ. Η συγκεκριμένη τοποθεσία του τούνελ (σε πάρκο, μακρία από δρόμους), απαιτούσε, επιπλέον, την μεταφορά των σωλήνων με το χέρι.
  • Η σωλήνωση έπρεπε να έχει ένα μεγάλο εύρος ειδικών εξαρτημάτων και να είναι δυνατή η επιλογή φτιαχτών εξαρτημάτων όπως γωνίες σε συγκεκριμένες μοίρες λόγω του ιδιαίτερου σχήματος του τούνελ (χωρίς μεγάλες ευθείες και με πολλές γωνίες)
  • Το κανάλι έπρεπε να επιτρέπει την πραγματοποιήση στεγανών ενώσεων σε διαφορετικές και αόριστες θέσεις.
  • Το κανάλι έπρεπε να συμπεριλαμβάνει ενώσεις με διαφορετικούς τύπους σωληνώσεων. Το συγκεκριμένο σχήμα και ο τύπος της εγκατάστασης δεν επέτρεπε την χρήση των συνηθισμένων ενώσεων των βαρυτικών συστημάτων αποχέτευσης με μούφες.

Έχοντας πολλές διαθέσιμες λύσεις, η επιλογή ήταν τελικά για την χρήση του σωλήνα δομημένου τοιχώματος δεύτερης γενιάς ECOPAL 2.0 κλάσης SN8. Προμηθεύσαμε 49 μπάρες DN/ID 500 (OD 580 mm) των 3 μέτρων με συγκολλημένες φλάντζες. Στο εργαστήριο ειδικών εξαρτημάων συγκολλήσαμε φλάντζες πολυαιθυλενίου πάχους 20 mm. Κάθε μπάρα έχει ένα ενδεικτικό βάρος 50 kg (μαζί με τις φλάτνζες), κάτι που επιτρέπει τον χειρισμό και την τοποθέτηση ολόκληρου του συστήματος σε ένα τόσο στενό μέρος. Επιπλέον, κατασκευάσαμε τις γωνίες σε συγκεκριμένες μοίρες ώστε να ακολουθούν ακριβώς τη διαδρομή του τούνελ καθώς και ειδικά εξαρτήματα για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Σε σύγκριση με τον χρόνο κατεδάφισης των υπάρχοντων δικτύων και την τοποθέτηση των στηριγμάτων, ο χρόνος εγκατάστασης των σωλήνων ECOPAL 2.0 ήταν σχετικά σύντομος χάρη στη μέθοδο σύνδεση με φλάντζες EPDM και ελαστικούς δακτυλίους.

Σε δεύτερη φάση, έγινε η σύνδεση μεταξύ της πλατείας και του τούνελ. Ο κεντρικός αγωγός τρυπήθηκε με ένα απλό ποτηροτρύπανο και τοποθετήθηκαν σωλήνες OD 160 PVC μέσω ειδικού εξαρτήματος και ελαστικού δακτυλίου.

Date