Prostredie

V Industrie Polieco – MPB poznáme dôležitosť ochrany a ochrany životného prostredia, preto sme odhodlaní začleniť environmentálne aspekty do našich obchodných aktivít. Odráža sa to v monitorovaní výsledkov v oblasti životného prostredia a stanovovaní cieľov zlepšenia emisií, odpadového hospodárstva a využívania zdrojov.

Strechy našich talianskych kancelárií boli úplne pokryté zariadeniami na výrobu fotovoltaickej energie: inštalovaný výkon sa rovná 1,165 MWp a je schopný pokryť v priemere 5 % našich ročných energetických potrieb. Týmto spôsobom zabránime uvoľňovaniu približne 300 ton oxidu uhličitého ročne do atmosféry.

Citlivosť na zodpovedné využívanie energie nás viedla k premene tradičnej osvetľovacej technológie všetkých výrobných oddelení na technológiu LED, čím sa znížila spotreba energie približne o 60 %.

Domnievame sa, že systematický prístup k environmentálnemu manažmentu je úspešný, a preto máme systém environmentálneho manažérstva, ktorý je od roku 2005 certifikovaný podľa ISO 14001.

Stiahnite si certifikát ISO 14001 tu

Video Industrie Polieco Ambiente

Video