Περιβάλλον

Στην Industrie Polieco – MPB γνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γι ‘αυτό και δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τις περιβαλλοντικές πτυχές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στον καθορισμό στόχων βελτίωσης για τις εκπομπές, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη χρήση των πόρων.

Οι στέγες των γραφείων μας στην Ιταλία έχουν καλυφθεί εξ ολοκλήρου από μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας: η εγκατεστημένη ισχύς είναι ίση με 1,165 MWp και είναι σε θέση να καλύψει κατά μέσο όρο το 5% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών μας.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα περίπου 300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η ευαισθησία στην υπεύθυνη χρήση της ενέργειας μας οδήγησε να μετατρέψουμε την παραδοσιακή τεχνολογία φωτισμού όλων των τμημάτων παραγωγής σε τεχνολογία LED, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 60%.

Πιστεύουμε ότι η συστηματική προσέγγιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι επιτυχημένη και γι ‘αυτό έχουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 από το 2005.

Κατεβάστε το πιστοποιητικό ISO 14001 εδώ

 

Video Industrie Polieco Ambiente

Βίντεο