Bezpečnosť

V Industrie Polieco-MPB uznávame kľúčový význam eliminácie nebezpečenstiev a znižovania rizík s cieľom predchádzať úrazom a chorobám a zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné podmienky a prostredie pre našich zamestnancov a spolupracovníkov.

Neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej činnosti je neustála angažovanosť v procesoch hodnotenia rizík, prijímanie preventívnych opatrení, ochrana a definovanie zlepšovacích zásahov.

Vždy sme venovali pozornosť ochrane zdravia a bezpečnosti našich pracovníkov, sprístupnili sme automatických distribútorov osobných ochranných prostriedkov, ktorí vám umožňujú mať vždy na dosah ruky OOP potrebné pre špecifické riziká.

Prijatie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bolo a naďalej zostáva strategickým rozhodnutím zameraným predovšetkým na zlepšenie výkonnosti v tejto oblasti a nielen na splnenie jej právnych požiadaviek.

Stiahnite si certifikát ISO 45001 tu

 

Video Industrie Polieco Sicurezza

Video