Ασφάλεια

Στην Industrie Polieco-MPB αναγνωρίζουμε την κρίσιμη σημασία της εξάλειψης των κινδύνων και της μείωσης των κινδύνων, προκειμένου να προλαμβάνουμε ατυχήματα και ασθένειες και να διασφαλίζουμε υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.

Η συνεχής προσήλωση στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, υιοθέτησης προληπτικών μέτρων, προστασίας και ορισμού βελτιωτικών παρεμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Πάντα με προσοχή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας, διαθέτουμε αυτόματους διανομείς εξοπλισμού ατομικής προστασίας που σας επιτρέπουν να έχετε πάντα στα χέρια σας τα ΜΑΠ που απαιτούνται για συγκεκριμένους κινδύνους.

Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια στρατηγική απόφαση που στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα αυτό και όχι μόνο στην εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων.

Κατεβάστε το πιστοποιητικό ISO 45001 εδώ

Video Industrie Polieco Sicurezza

Βίντεο