SYSTÉM DVOJITÉHO POTRUBIA ECOPAL

SYSTÉM DVOJITÉHO POTRUBIA ECOPAL

Systém dvojitého potrubia Ecopal  pozostáva z dvoch 6-metrových sústredných Ecopal rúr s pevnostnou triedou SN 8 kN/m2 oddelených polyetylénovými objímkami alebo rozpernými páskami umiestnenými na vonkajšej stene vnútornej rúry, umiestnených pod uhlom 120°.

Vnútorné potrubie je dodávané s dvojitým tesnením, ktoré poskytuje väčšiu záruku tesnenia. Tento systém sa vyžaduje v oblastiach rešpektujúcich vrty vodnej siete, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii pôdy.