ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ECOPAL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ECOPAL

Το σύστημα Ecopal Double Tube αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες Ecopal 6 μέτρων με κλάση αντοχής SN 8 kN/m2 που χωρίζονται από κολάρα πολυαιθυλενίου ή λωρίδες αποστάτη τοποθετημένες στο εξωτερικό τοίχωμα του εσωτερικού σωλήνα, τοποθετημένες υπό γωνία 120°.

Ο εσωτερικός σωλήνας είναι εφοδιασμένος με διπλή σφράγιση για να δώσει μια μεγαλύτερη εγγύηση σφράγισης. Το σύστημα αυτό απαιτείται σε περιοχές που σέβονται τα φρεάτια του δικτύου υδραγωγών, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε μόλυνση του εδάφους.