SPÁDISKOVÉ ŠACHTY TLMIACE ENERGIU

SPÁDISKOVÉ ŠACHTY TLMIACE ENERGIU

Spádiskové šachty tlmiace energiu pozostávajú z PEMD dna kruhového prierezu v tvare polgule, vyrobeného rotačným tvarovaním. Vďaka možnosti vytvorenia vstupných a výstupných prípojok v rôznych výškach umožňuje konkrétny tvar šachty spomaliť rýchlosť výstupnej kanalizácie. Z tohto dôvodu sa spádiskové šachty tlmiace energiu vo všeobecnosti používajú tam, kde je kanalizačné vedenie umiestnené v bodoch so strmými svahmi. Koncová časť šácht môže byť vyrobená kužeľovitým redukčným prvkom v PEMD, získaným rotačným tvarovaním a vrúbľovaním na predlžovací prvok prispôsobený kužeľovému vrtu do priemeru 600 mm pre vstupný otvor. Rebrík pozostávajúci z polyetylénových stĺpov a oceľových schodíkov potiahnutých polyetylénom možno tiež zvárať k vnútornej stene nadstavcov.