POL BLOCK

POL BLOCK

POL BLOCK

ΤΟ POL BLOCK είναι ένας αντιολισθητικός σύνδεσμος σχεδιασμένος για σωλήνες δομημένου τοιχώματος Ecopal και Ecopal 2.0.

Το αντιολισθητικό σύστημα αποτελείται από δύο κυκλικά στοιχεία που συνδέονται με εγκάρσια στοιχεία τα οποία τοποθετούνται εντός του χώρου μεταξύ της μιας πλευράς και της επόμενης, κοντά στις αρθρώσεις του σωλήνα.

ΤΟ POL BLOCK έχει σχεδιαστεί ως σύστημα ενίσχυσης του κανονικού συστήματος σύνδεσης σωλήνων δομημένου τοιχώματος για αποχετευτικά συστήματα χωρίς πίεση. Ειδικότερα, μπορεί να εγκατασταθεί σε εργοτάξια όπου αναμένεται να τοποθετηθούν σωλήνες δομημένου τοιχώματος με απότομη κλίση και οποιαδήποτε κίνηση του εδάφους θα μπορούσε να προκαλέσει αποκόλληση μεταξύ των σωλήνων με επακόλουθη υδραυλική διαρροή.