KIO 15kN

KIO 15KN

Poklop KIO Ø800 v triede 15 kN sa vyrába pomocou odpadu Kinext™, kompozitného materiálu, z ktorého sa vyrábajú poklopy KIO.

KIO 15 kN sa používa v priestoroch používaných len pre chodcov a cyklistov, ako sa uvádza v norme EN 124-1.