KIO 15kN

KIO 15KN

V rámci sortimentu KIO vyrába Polieco KIO 15kN, šachtový poklop z kompozitného materiálu pozostávajúci z kruhového rámu s prvkami na kotvenie pri montáži a kruhového poklopu s protišmykovým povrchom.

Okrúhly poklop KIO Ø800 s nosnosťou 15 kN je vyrobený s použitím Kinext, inovatívneho kompozitného materiálu, z ktorého sú vyrobené poklopy KIO. Použitie kompozitného materiálu namiesto bežnej liatiny má niekoľko výhod z hľadiska efektivity a funkčnosti

KIO 15 kN sa používa ako kryt vpustu a šachty v oblasti určených pre chodcov a cyklistov, ako je špecifikované v norme EN 124-1. Okrem toho je možné šachtové poklopy z kompozitného materiálu použiť pre: plynové siete, akvadukty, kanalizačné rozvodné siete, energetické siete a dopravné a telekomunikačné systémy.

Všetky informácie o poklope KIO 15kN nájdete v informačnej brožúre, technickom liste a špecifikáciách.