ECOPAL NO LOSS

ECOPAL NO LOSS

Το Ecopal NO LOSS είναι ένα σύστημα που αποτελείται από έναν σωλήνα Ecopal κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και/ή υψηλής ελαστικότητας πολυπροπυλένιο και ένα παρέμβυσμα NO LOSS, επιπλέον του κανονικού συστήματος σύνδεσης.

Η φλάντζα στεγανοποίησης NO LOSS είναι μια υδροδιαστελλόμενη φλάντζα που, σε επαφή με το νερό, είναι σε θέση να επεκτείνει τον όγκο της.

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται όταν το κανονικό σύστημα σύνδεσης ενδέχεται να μην επαρκεί λόγω καθιζήσεων του περιβάλλοντος εδάφους.