ECOPAL 2.0

ECOPAL 2.0

ECOPAL 2.0 je vlnitá rúra vyrobená s LUXENE FORCE 77, novo navrhnutým polyetylénom s vysokou hustotou.

ECOPAL 2.0 je dvojstenná koextrudovaná rúra, hladká vnútorne biela na uľahčenie televíznej kontroly rúry a zvlnená vonkajšie modrá s bielou pozdĺžnou čiarou na uľahčenie vyrovnania rúr.

ECOPAL 2.0 má viac výkonnostných vlastností ako tradičné Ecopal rúry: hrúbka vnútornej steny (e5) >  1,5 * e5, min. definovaná normou EN 13476-3 pre väčšiu odolnosť proti oderu a záruka in-line hydraulického tesnenia pri +1,5 bar pod tlakom a -0,5 bar pod tlakom v porovnaní s +0,5 bar a -0,3 bar požadované právnymi predpismi.