ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450 N

ΑΓΩΓΟΊ ΚΑΛΩΔΊΩΝ 450 N

Ο αγωγός καλωδίων 450 N είναι ένας σωλήνας δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο που προορίζεται για την προστασία των καλωδίων στις υπόγειες ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Ο αγωγός καλωδίων διαθέτει μαύρο εσωτερικό και εξωτερικό τοίχωμα και γκρι μούφα σύνδεσης. Κατόπιν αιτήματος, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αγωγών καλωδίων με μπλε, κόκκινο ή κίτρινο εξωτερικό τοίχωμα. Ο αγωγός καλωδίων χαρακτηρίζεται από αντοχή σύνθλιψης άνω των 450 N με παραμόρφωση της εξωτερικής διαμέτρου ίση με 5%, όπως ορίζεται στο πρότυπο CEI EN 61386-24.