PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Rukávy, zátky, sedlá a šachty sú príslušenstvo dodávané s káblovými chráničkami vyrábanými skupinou Polieco.

Sú to vstrekované výrobky: rukáv a zátka sú vyrobené z polyetylénu, 2- alebo 3-drážkové sedlá sú vyrobené z PVC, zatiaľ čo štvorcové šachty sú vyrobené z polypropylénu.