ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Μούφες, Πώματα, Σέλες και Φρεάτια είναι τα εξαρτήματα που πλαισιώνουν τους αγωγούς καλωδίων που παράγονται από τον Όμιλο Polieco.

Πρόκειται για προϊόντα που παράγονται μέσω χύτευσης με έγχυση: οι μούφες και τα πώματα κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, οι σέλες 2 ή 3 ανοιγμάτων από PVC, ενώ τα φρεάτια τετράγωνης διατομής κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο.