ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Μούφες, Πώματα, Σέλες και Φρεάτια είναι τα εξαρτήματα που πλαισιώνουν τους αγωγούς καλωδίων που παράγονται από τον Όμιλο Polieco.

Πρόκειται για προϊόντα που παράγονται μέσω χύτευσης με έγχυση: οι μούφες και τα πώματα κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, οι σέλες 2 ή 3 ανοιγμάτων από PVC, ενώ τα φρεάτια τετράγωνης διατομής κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο.