Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό του καλύμματος φρεατίου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από το κάλυμμα που τοποθετείται πάνω από τα φρεάτια, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να επιθεωρήσει, όταν είναι απαραίτητο, τι συμβαίνει υπογείως (δίκτυα διανομής αποχέτευσης, δρομολόγηση καλωδίων, υδραγωγεία κ.λπ.).

Τα καλύμματα φρεατίων διατίθενται σε διαφορετικά σχήματα και υλικά, αλλά όταν πρόκειται για την επιλογή του τύπου που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η μηχανική αντοχή, η ανθεκτικότητα και η καθαρή απόσταση του ανοίγματος.

Όταν μιλάμε για μηχανική αντοχή, αναφερόμαστε στην κατηγορία που χαρακτηρίζει κάθε κάλυμμα φρεατίου. Η επιλογή εξαρτάται από την περιοχή χρήσης, η οποία χωρίζεται σε 6 ομάδες σύμφωνα με το πρότυπο αναφοράς EN 124. Σε κάθε ομάδα αποδίδεται μια κλάση αντίστασης που πρέπει να τηρείται:

  • Ομάδα 1: περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από πεζούς και ποδηλάτες. Το πιο κατάλληλο κάλυμμα φρεατίου είναι η κλάση A15 .
  • Ομάδα 2: πεζόδρομοι και παρόμοιοι χώροι στάσης ή πολυεπίπεδοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Αυτή είναι η περιοχή για την κλάση B125.
  • Ομάδα 3: για τις κορυφές των ρεμάτων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή των καναλιών πεζοδρομίων των οδών οι οποίες, μετρούμενες από το άκρο του πεζοδρομίου, εκτείνονται κατ’ ανώτατο όριο 0,5 m στο οδόστρωμα και το πολύ 0,2 m στο πεζοδρόμιο. Στην ομάδα αυτή αποδίδεται η κλάση C250.
  • Ομάδα 4: Οδοστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των πεζόδρομων), σκληροί ώμοι και λωρίδες στάσης, για όλους τους τύπους οδικών οχημάτων. Η κατηγορία που επιτρέπεται από τους κανονισμούς είναι D400.
  • Ομάδα 5: περιοχές επιβολής υψηλών τροχοφόρων φορτίων, π.χ. οδοστρώματα αεροσκαφών και λιμένων. Το κάλυμμα φρεατίου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κλάσης E600.
  • Ομάδα 6: περιοχές επιβολής υψηλών φορτίων τροχών, π.χ. πεζοδρόμια αεροσκαφών. Η μόνη κατηγορία που επιτρέπεται είναι το F900.

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του υλικού του φρεατίου, της περιοχής στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί, των θερμοκρασιών και των διακυμάνσεων στις οποίες υπόκειται και της συχνότητας της κυκλοφορίας.

Το καθαρό άνοιγμα είναι η διάμετρος του μεγαλύτερου κύκλου που μπορεί να εγγραφεί στη καθαρή διατομή του πλαισίου, βασικά το καθαρό διάκενο του φρεατίου. Αυτή η τιμή είναι συνήθως μοναδική για όλους  τους κατασκευαστές καλυμμάτων φρεατίων.  Το στοιχείο που δεν υπόκειται σε ιδιαίτερες προδιαγραφές είναι η εξωτερική διάσταση του καλύμματος και κυρίως η εξωτερική διάσταση του πλαισίου. Επομένως, κάθε κατασκευαστής μπορεί να έχει διαφορετικά πάχη και εξωτερικές διαστάσεις του καλύμματος, καθιστώντας αδύνατη την εναλλαγή των καλυμμάτων.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ                            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ KIO