Σωλήνες δομημένου τοιχώματος ECOPAL   ND/OD 300-ND/OD 200 και σχετικά ειδικά εξαρτήματα

Σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός γεωθερμικού εναλλάκτη για ένα σύστημα ελεγχόμενου μηχανικού εξαερισμού σε ένα κτίριο τεσσάρων διαμερισμάτων: ο αέρας που λαμβάνεται από έξω προσαρμόζεται μέσω της αξιοποίησης της θερμοκρασίας του υπεδάφους και αποστέλλεται στο εσωτερικό των κατοικιών, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ανακύκλωση του αέρα με εμφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά την άνεση και την υγιεινή των κατοικιών.

Μέσω ενός συστήματος σωλήνων 60 μέτρων, ο αέρας που φιλτράρεται κατάλληλα από την αιθαλομίχλη και τις προσμείξεις, θερμαίνεται ή ψύχεται με φυσικό τρόπο ανάλογα με την εποχή.

Προτού εισέλθει στα διαμερίσματα, ο αέρας περνά μέσα από έναν εναλλάκτη που αυξάνει τη θερμοκρασία έως 18-20 βαθμούς.

Στο έργο έχουν προβλεφθεί τρεις γραμμές σωλήνων δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ECOPAL ND/ID 300 SN 8 μήκους 20 μ. Από την κύρια σωλήνωση διακλαδίζονται τρεις σωλήνες δομημένου τοιχώματος ECOPAL ND/OD 200 SN 8 που καταλήγουν σε ένα φρεάτιο, χάρη στο οποίο καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των εργασιών απολύμανσης με προκαθορισμένη συχνότητα.

Για τη βελτιστοποίηση των εργασιών κατασκευής στο εργοτάξιο, η σύνδεση μεταξύ των τριών γραμμών κατασκευάστηκε ως ένα ενιαίο κομμάτι.

Οι σωλήνες τοποθετήθηκαν σε βάθος περίπου 3 μέτρων κάτω από μια πράσινη ζώνη.

Date