Σωλήνες δομημένου τοιχώματος Ecopal   ND/ID 400 και σχετικά ειδικά εξαρτήματα

Σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση πλωτών κατασκευών πάνω στις οποίες στηρίζονται τα πλαίσια στήριξης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση, μοναδική στο είδος της στην Ιταλία, κατασκευάστηκε επάνω σε μια μικρή λίμνη συλλογής των ομβρίων υδάτων με έκταση περίπου ένα εκτάριο στο εσωτερικό ενός αγροκτήματος στην Τοσκάνη.

Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η εγκατάσταση είναι ο περιορισμένος αντίκτυπος στο περιβάλλον δίχως να επηρεάζεται ο αρχικός ρόλος της λίμνης, η οποία χρησιμοποιείται για άρδευση αλλά και ως δεξαμενή νερού κατάσβεσης.

Αυτός ο τύπος εγκατάστασης παρουσιάζει απόδοση άνω του 30% σε σχέση με τις παραδοσιακές σταθερές εγκαταστάσεις, χάρη στην παρουσία ενός κινητήρα που περιστρέφει τα πάνελ κατά τη διάρκεια της ημέρας ακολουθώντας τις ακτίνες του ήλιου.

Η εγκατάσταση παράγει 200 κιλοβάτ, εξοικονομώντας 70.000 ευρώ από τα έξοδα διαχείρισης.

Στο έργο αυτό προβλέφθηκε η υλοποίηση πλωτών κατασκευών σε ορθογώνιο σχήμα πλάτους 4,5 μ. που στηρίζονται επάνω σε σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας Ecopal ND/ID 400 κατηγορίας SN 8.

Για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των σωλήνων στις υπεριώδεις ακτίνες (UV) χρησιμοποιήθηκε ένα ιδιαίτερο υλικό που επιτρέπει τη διατήρηση της ακεραιότητας των κατασκευών με την πάροδο των χρόνων.

Τα διάφορα στοιχεία, που κατασκευάστηκαν στο μηχανουργείο του Ομίλου Polieco, συναρμολογήθηκαν και συγκολλήθηκαν στο χώρο του εργοταξίου από το προσωπικό μας με στόχο την υλοποίηση 44 κλειστών κατασκευών με διαστάσεις που κυμαίνονται από 6,2 x 4,5 μ. έως 14,6 x 4,5 μ.

Οι κατασκευές μεταφέρθηκαν επάνω στην επιφάνεια της λίμνης και έπειτα συνδέθηκαν με υποστηρίγματα και διαμορφωμένα προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν οι ράμπες και οι δομές στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ.

  • Date