Ποιότητα

Ποιότητα είναι η δύναμη που διακρίνει τα προϊόντα της Βιομηχανίας Polieco – MPB.

Ασχολούμαστε συνεχώς με την προμήθεια προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές ανάγκες των πελατών μας: για να το κάνουμε αυτό βασιζόμαστε σε μια αλυσίδα ελέγχων που ξεκινά με πρώτες ύλες και τελειώνει με το τελικό προϊόν. Επιλέγουμε και ελέγχουμε τις εισερχόμενες πρώτες ύλες και δοκιμάζουμε τακτικά την παραγωγή στα εργαστήριά μας, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση και αυτό γίνεται μέσω των πόρων μας: το πάθος, η έρευνα και η καινοτομία είναι οι βασικοί παράγοντες που αναγνωρίζουν οι πελάτες στη δουλειά μας.

Συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικές και διεθνείς ομάδες εργασίας τυποποίησης επειδή πιστεύουμε ότι η συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών καινοτομίας αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη των προϊόντων μας. Κατανοούμε την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιημένου κατά ISO 9001 από το 1995, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς.

Λήψη πιστοποιητικού ISO 9001

Video Industrie Polieco Qualit�

Βίντεο