ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

Η Polieco συμπληρώνει τη σειρά ECOPAL με μια μεγάλη ποικιλία από εξαρτήματα, όπως κλαδιά, καπάκια και στροφές σωλήνων, παγίδες Firenze και πολλά άλλα. Όλα τα είδη είναι χυτευμένα ή δημιουργούνται από σωλήνες. Τα μέρη που κατασκευάζονται από σωλήνες έχουν κυματοειδή εξωτερική επιφάνεια και λεία εσωτερικά.

Τα ειδικά εξαρτήματα που δημιουργούνται από τους σωλήνες ECOPAL κατασκευάζονται στο Special Parts Workshop σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγκόλλησης που ορίζονται από το I.I.S. (Ιταλικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων). Τα ειδικά εξαρτήματα είναι κατάλληλα για υπόγεια εγκατάσταση μέσα σε συστήματα αποχέτευσης χωρίς πίεση.

Ειδικά εξαρτήματα μπορούν να επιλεγούν από τις κατηγορίες καταλόγων:

 • Bends – εξαρτήματα για στροφές και γωνίες
 • T εξαρτήματα (incl. smaller sizes and for PVC pipes)
 • Branches (incl. smaller sizes and for PVC pipes) – ημιταυ
 • Slip couplings – μανσον ή επισκευαστική μούφα
 • Sanded half couplings – μούφα σύνδεσης τσιμεντένιου φρεατίου
 • Eccentric couplings – έκκεντρυ συστολική μούφα
 • Caps – πώματα
 • Παγίδες Firenze
 • Straight inspection holes – εξάρτημα με πώμα ελέγχου
 • F-M adapter couplings – εξάρτημα μετάβασης αρσενικό – θηλυκό ECOPAL – PVC
 • M-M plain stubs εξάρτημα μετάβασης αρσενικό – αρσενικό ECOPAL – PE