ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΛΟΥΠΩΜΈΝΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ Ή ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΩΛΉΝΑ

Ολοκληρώνοντας τη σειρά Ecopal, ο Όμιλος Polieco προσφέρει μια τεράστια γκάμα ειδικών εξαρτημάτων καλουπωμένων με έγχυση ή κατασκευασμένων από σωλήνες. Τα ειδικά εξαρτήματα που λαμβάνονται από τον σωλήνα Ecopal κατασκευάζονται εντός του Τμήματος Εργαστηρίου Ειδικών Εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκόλλησης που καθορίζονται από το I.I.S. (Ιταλικό Ινστιτούτο Συγκόλλησης).

Ειδικά εξαρτήματα μπορούν να επιλεγούν από τις κατηγορίες καταλόγων:

 • Καμπύλες
 • Ταυ (επίσης μικρό και για σωλήνα PVC)
 • Σαμπάνιες (επίσης μικροί και για σωλήνα PVC)
 • Συρόμενες μούφες
 • Μισές αμμοβολημένες μούφες
 • Μειωμένες μούφες
 • Πώματα
 • Σιφώνια Φλωρεντίας
 • Γραμμικοί έλεγχοι
 • Μεταβατικά εξαρτήματα F-M
 • Κορμοί M-M