KIO C250

KIO C250

Polieco vyrába šachtové poklopy KIO triedy C250. Ide o šachtový poklop z kompozitného materiálu, ktorý pozostáva zo štvorcového alebo okrúhleho rámu s lamelami na ukotvenie pri montáži a z veka s protišmykovým povrchom. Na požiadanie je k dispozícii aj zatváranie pomocou skrutiek z nehrdzavejúcej ocele.

Poklopy KIO triedy C250 sa vyrábajú v rôznych veľkostiach. Všetky modely obsahujú protihlukové tesnenie z materiálu SBR alebo EPDM. Okrem toho je možné všetky poklopy C250 prispôsobiť logami alebo textami.

Šachtový poklop KIO C250 sa používa, ako je uvedené v norme EN 124-1, na kryty cestných šácht a vpustí, v priestore pozdĺž okraja vozovky zasahujúcich najviac 0,5 m do jazdnej dráhy a najviac 0,2 m do pešej zóny. Je určený aj pre použitie v plynárenských, vodovodných, kanalizačných a elektrických sieťach a dopravných a telekomunikačných systémoch, ako aj v čističkách odpadových vôd a čerpacích staniciach a servisných miestach.

Všetky informácie o poklopoch so nízkou prejazdovou hlučnosťou KIO C250 nájdete v informačnej brožúre, technickom liste a špecifikáciách, alebo nás kontaktujte.