ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 750 N ENEL

ΑΓΩΓΟΊ ΚΑΛΩΔΊΩΝ 750 N ENEL

Ο αγωγός καλωδίων 750 N είναι ένας σωλήνας δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο που προορίζεται για την προστασία των καλωδίων στις υπόγειες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο αγωγός καλωδίων διαθέτει κίτρινο εσωτερικό τοίχωμα, γκρι εξωτερικό τοίχωμα και γκρι μούφα σύνδεσης. Ο αγωγός καλωδίων χαρακτηρίζεται από αντοχή σύνθλιψης άνω των 750 N με παραμόρφωση της εξωτερικής διαμέτρου ίση με 5%, όπως ορίζεται στο πρότυπο CEI EN 61386-24 και στην Τεχνική Προδιαγραφή DS4235.