Τα σύνθετα υλικά είναι ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο συστατικών, χημικά διαφορετικών το ένα από το άλλο, που χαρακτηρίζονται από χημικές-φυσικές ιδιότητες που δεν μπορούν να βρεθούν στα επιμέρους υλικά που τα συνθέτουν. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά, τα σύνθετα υλικά είναι ταυτόχρονα ανθεκτικά και ελαφριά, έχουν ιδανική αντοχή στη διάβρωση και τους χημικούς παράγοντες και υψηλή θερμομονωτική και ηλεκτρική ικανότητα μόνωσης.

Οι ίνες γυαλιού είναι ένα από τα πιο γνωστά ενισχυτικά υλικά, που χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή σύνθετων υλικών. Η κοινή εμπειρία μας λέει ότι το μονολιθικό γυαλί είναι πολύ εύθραυστο λόγω του μεγάλου αριθμού ελαττωμάτων κρυστάλλωσης που δρουν ως μικροθραύσματα και περιοχές συγκέντρωσης τάσης. Ενώ αν το γυαλί περιστρέφεται σε διαμέτρους μικρότερες από μικρά χάνει την εύθραυστη ιδιότητά του να γίνει ένα υλικό με υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα: αυτά τα χαρακτηριστικά διατηρούνται ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η οικογένεια σύνθετων καλυμμάτων φρεατίων περιλαμβάνει, για παράδειγμα, καλύμματα φρεατίων από υαλοβάμβακα, ενώ τα πλαστικά καλύμματα φρεατίων όχι. Τα σύνθετα καλύμματα φρεατίων έχουν αμέτρητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα καλύμματα φρεατίων που υπάρχουν ήδη στην αγορά από χυτοσίδηρο ή σκυρόδεμα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:

  • ΕΛΑΦΡΎ ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΌ

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των σύνθετων καλυμμάτων φρεατίων είναι το μικρό τους βάρος.

Η διαφορά βάρους είναι κατά μέσο όρο πάνω από 70% σε σύγκριση με τα καλύμματα από γκρι χυτοσίδηρο και πέρα από 65% σε σύγκριση με τα καλύμματα σε όλκιμο χυτοσίδηρο.

Το χαμηλό βάρος μειώνει σημαντικά τους κινδύνους των χειριστών κατά το χειρισμό, την εγκατάσταση και την επακόλουθη συντήρηση των καλυμμάτων φρεατίων.

  • ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΗ ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ

Το κάλυμμα φρεατίου από σύνθετο υλικό δεν υπόκειται σε διάβρωση ή σε επίθεση χημικών ουσιών: στην πραγματικότητα το επιφανειακό τμήμα του καλύμματος είναι πλήρως ενσωματωμένο σε θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, ανθεκτική σε όξινες και αλκαλικές ουσίες, λάδι, γράσο και υδρογονάνθρακες.

Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την αδυναμία παραγωγής σπινθήρων ή συμπυκνωμάτων, καθιστούν το κάλυμμα φρεατίου από σύνθετο υλικό ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων. Μέχρι τώρα είναι κοινή πρακτική παγκοσμίως να χρησιμοποιούνται καλύμματα φρεατίων από σύνθετο υλικό αντί για χυτοσίδηρο σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Η αντοχή στη διάβρωση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική στα βιομηχανικά και πολιτικά δίκτυα αποχέτευσης, ειδικά στην περίπτωση ασθενών κλίσεων: τα αέρια που παράγονται μέσα στους σωλήνες και στα φρεάτια δεν διαβρώνουν το κάτω μέρος του καλύμματος του φρεατίου.

Τέλος, τονίζουμε την αντοχή της θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης στο αλμυρό νερό, χαρακτηριστικό που καθιστά τη χρήση καλυμμάτων φρεατίων από σύνθετο υλικό ιδιαίτερα κατάλληλο κοντά στη θάλασσα.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν περιττή τη βαφή του καλύμματος φρεατίου από σύνθετο υλικό, σε αντίθεση με εκείνα σε χυτοσίδηρο.

  • ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στην ιδιότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης, η χρήση καλύμματος και πλαισίου από σύνθετο υλικό μειώνει τον θόρυβο της κυκλοφορίας ή των πεζών που διέρχονται, χαρακτηριστικό των συστημάτων από χυτοσίδηρο λόγω ατελούς σύζευξης μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου και λόγω σφαλμάτων εγκατάστασης.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εξωτερική επιφάνεια σε θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη καθιστά το κάλυμμα του φρεατίου ένα τέλειο μονωτικό σύστημα, καθιστώντας αδύνατη την αδέσποτη τάση, προστατεύοντας έτσι τους πεζούς από την πιθανότητα τυχαίων ηλεκτροσόκ λόγω ακάλυπτων ηλεκτρικών καλωδίων.

Το κάλυμμα του φρεατίου είναι επίσης αγωγός χαμηλής θερμότητας: για πρακτικούς σκοπούς, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι σημαντική όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν διαρροές θερμού ατμού σε απομακρυσμένα δίκτυα θέρμανσης.

  • ΔΙΑΠΕΡΑΤΌΤΗΤΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΆ ΠΕΔΊΑ

Τα καλύμματα φρεατίων από σύνθετα υλικά είναι πιο διαπερατά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία από εκείνα που κατασκευάζονται τόσο από σφαιροειδή όσο και από ελασματοειδή χυτοσίδηρο. Χάρη σε αυτήν τη δυνατότητα, είναι δυνατές πολλαπλές εφαρμογές:

– Συστήματα αποχέτευσης: ένας αισθητήρας στάθμης τοποθετημένος κάτω από ένα σύνθετο φρεάτιο μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει το επίπεδο των λυμάτων μέσα στο φρεάτιο. Ένας αισθητήρας κατά της εισβολής μπορεί επίσης να συνδυαστεί με αυτήν την τεχνολογία προκειμένου να ανιχνευθεί παραβίαση, εξαναγκασμός ή αφαίρεση του καλύμματος φρεατίου.

– δίκτυα υδραγωγείων·

– συστήματα μεταφορών: το κάλυμμα φρεατίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για ηλεκτρονικές συσκευές που ελέγχουν και διαχειρίζονται την κυκλοφορία τραμ, τρένων και μετρό.

  • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο κύριοι παράγοντες ζυγίζουν υπέρ των καλυμμάτων φρεατίων από σύνθετο υλικό σε σύγκριση με τα καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο όσον αφορά την εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα:

– ενέργεια που απαιτείται για την επίτευξη της θερμοκρασίας σύντηξης της πρώτης ύλης που πρόκειται να χυθεί στο εσωτερικό των καλουπιών των καλυμμάτων φρεατίων από χυτοσίδηρο (πέραν των 1200°C) και της θερμοκρασίας λειτουργίας των καλουπιών για σύνθετα υλικά (περίπου 60°C)

– μειωμένο βάρος κάθε μεμονωμένου τεμαχίου που καθιστά δυνατή τη φόρτωση 3-4 φορές περισσότερων καλυμμάτων φρεατίων από τα κανονικά καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο σε ένα ταξίδι, μειώνοντας έτσι τη ρύπανση λόγω του μικρότερου αριθμού μεταφορών.

  • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΛΟΠΗΣ

Η κλοπή των καλυμμάτων φρεατίων αποσκοπεί στην πώλησή τους για τήξη μετάλλων. Εκτός από τις οικονομικές ζημιές, αυτές οι κλοπές έχουν εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες καθώς αφήνουν επικίνδυνα ανοίγματα στο δρόμο που δεν σηματοδοτούνται.

Η κλοπή σύνθετων καλυμμάτων φρεατίων (κακώς αποκαλούμενα πλαστικά καλύμματα φρεατίων) δεν είναι ελκυστική, καθώς δεν υπάρχει παράνομη δευτερογενής αγορά.

 

KIO Σύνθετα Καλύμματα                            Σύνθετες Εφαρμογές