Ο σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος είναι ένας σωλήνας κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αγωγός καλωδίων ή για τη διέλευση δικτύων διανομής αποχέτευσης χωρίς πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις, μιλάμε για υπόγειο σωλήνα εγκατεστημένο έξω από τα κτίρια.

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος παραγωγής σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος, η μόνη διαφορά που υπάρχει στους διάφορους κατασκευαστές είναι η μέθοδος απόκτησης ακαμψίας δακτυλίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας το ύψος ή/και την απόσταση της αυλάκωσης ή αλλάζοντας το πάχος της πλευράς.

Η τεχνολογία παραγωγής ονομάζεται συν-εξώθηση επειδή το σύστημα αποτελείται από μια κεφαλή εξώθησης που εκπέμπει υλικό από δύο ομόκεντρες κεφαλές. Η εξωτερική αυλάκωση σχηματίζεται από μια σειρά κινούμενων καλουπιών με μια κίνηση που μοιάζει με κάμπια.

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε όλα τα βήματα στη διαδικασία κατασκευής κυματοειδών σωλήνων διπλού τοιχώματος:

  • οι κόκκοι πολυαιθυλενίου (ή πολυπροπυλενίου) μεταφέρονται από τους κάδους αποθήκευσης στις χοάνες που τοποθετούνται στους εξωθητήρες. Η ικανότητα εξώθησης των δύο εξωθητών είναι διαφορετική ανάλογα με την ποσότητα υλικού που χρησιμοποιείται για τα δύο τοιχώματα. Το εσωτερικό τοίχωμα αντιστοιχεί περίπου στα 2/5 της συνολικής μάζας του σωλήνα.
  • η εξωτερική κεφαλή παράγει έναν “σωλήνα” ο οποίος ωθείται και αναρροφάται από τα καλούπια έτσι ώστε το ρευστό υλικό να στηρίζεται στο εσωτερικό τοίχωμα των καλουπιών και να παίρνει το σχήμα της αυλάκωσης.
  • η εσωτερική κεφαλή σχηματίζει το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα με εξώθηση ενός δεύτερου σωλήνα του οποίου το κυκλικό σχήμα και η εσωτερική διάμετρος ελέγχονται από τον βραχίονα ψύξης.
  • κοντά στον βραχίονα ψύξης, η αυλάκωση, η οποία έχει ήδη σχηματιστεί αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, συγχωνεύεται με το εσωτερικό τοίχωμα. Η ταχύτητα εξώθησης και η ταχύτητα τροφοδοσίας της κεφαλής βαθμονομούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ομοιογενής δομή με βέλτιστες γεωμετρικές παραμέτρους. οι παράμετροι ρύθμισης ελέγχονται από ένα λογισμικό ενώ το κενό και ο αέρας ελέγχονται από ειδικές βαλβίδες.
  • ο σωλήνας που προκύπτει από τη διαδικασία συνεξώθησης ψύχεται πρώτα με υδρόψυκτες μήτρες που διατηρούν σταθερή θερμοκρασία. Ο σωλήνας αργότερα ψύχεται με νερό και κόβεται στο επιθυμητό μήκος στο τμήμα μεταξύ των αυλακώσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος με λείο εσωτερικό τοίχωμα και κυματοειδές εξωτερικό.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                            ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLIECO