Κάλυμμα φρεατίου KIO Ø 800 D400

Στο εσωτερικό ορισμένων φρεατίων στο ιστορικό κέντρο της Brescia εγκαταστάθηκε το σύστημα Smart KIO Sensor, ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης του αποχετευτικού δικτύου.

Το καινοτόμο σύστημα αποτελείται από έναν αισθητήρα στάθμης ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό των φρεατίων και αποστέλλει μια προειδοποίηση συναγερμού μόλις η στάθμη των υδάτων υπερβεί ένα καθορισμένο όριο.

Με αυτόν τον αισθητήρα μπορεί να συνδυαστεί και ένας αισθητήρας ελέγχου πρόσβασης που ενεργοποιείται σε περίπτωση που κάποιος ανοίξει το κάλυμμα φρεατίου KIO.

Οι συναγερμοί διαβιβάζονται σε ένα Gateway που αποστέλλει τα δεδομένα σε ένα Κέντρο Διαχείρισης/Απομακρυσμένου Ελέγχου σε Cloud για την επεξεργασία, την αποθήκευση και για τη διαχείριση των συναγερμών σε πραγματικό χρόνο.

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των δεδομένων είναι το LoRaWAN, ένα πρωτόκολλο ραδιοσυχνοτήτων που δίνει τη δυνατότητα για επικοινωνία σε μεγάλη εμβέλεια και με χαμηλές καταναλώσεις.

Η A2A Smart City διέθεσε τη δικτυακή της υποδομή LoRaWAN και το Network Server της για τη δυνατότητα χρήσης αισθητήρων και μετρητών σε ολόκληρες αστικές ζώνες της βόρειας Ιταλίας.

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τη Nexus TLC, διακεκριμένη καινοτόμος επιχείρηση στον χώρο του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Η Nexus TLC αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων στον τομέα της ασφάλειας, της απόδοσης και της βιωσιμότητας.

Η μετάδοση επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση του καλύμματος φρεατίου KIO και συγκεκριμένα του βασικού της χαρακτηριστικού: το υλικό από το οποίο αποτελείται επιτρέπει τη διέλευση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και επομένως συνδυάζεται απόλυτα με τα όλο και πιο εξελιγμένα ασύρματα συστήματα που θα διαθέτουν οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.

Κάθε κάλυμμα φρεατίου KIO φέρει μοναδικό σειριακό κωδικό. Κατά την εγκατάσταση εκτελείται η χαρτογράφηση μεταξύ κωδικού καλύμματος φρεατίου και διεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο γεωγραφικός εντοπισμός κάθε καλύμματος φρεατίου ξεχωριστά και η μελέτη των λαμβανόμενων τιμών ή συναγερμών του.

Σήμερα οι λύσεις παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν την τεχνολογία GSM/GPRS για την αποστολή των δεδομένων.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LoRaWAN σε σχέση με την τεχνολογία GSM/GPRS είναι τα εξής:

  • μονάδες μειωμένων διαστάσεων,
  • σημαντικά χαμηλότερες ενεργειακές καταναλώσεις,
  • δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών δικτύων για την εξασφάλιση της κάλυψης σε περιοχές με μεγάλη έκταση,
  • μειωμένα έξοδα διαχείρισης και συντήρησης της υποδομής.

Date